es.string' ); ?>
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:178) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/framework.php:178) in /libraries/joomla/session/session.php on line 412

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/framework.php:178) in /libraries/joomla/session/session.php on line 415
Gleba i uprawa roślin
Strona startowa Produkcja roślinna Uprawa roślin i gleby

Gleba i uprawa roślin

Technologia uprawy ziemniaków jadalnych

Technologia uprawy ziemniaków jadalnych

Jednym z podstawowych elementów agrotechniki ziemniaków jest uprawa gleby. Powinna ona stworzyć odpowiednie warunki wodno-powietrzne w warstwie uprawnej, umożliwiające właściwy rozwój roślin ziemniaka. Zaniedbanie prawidłowej uprawy gleby może spowodować obniżkę plonów ziemniaków nawet o 15%. Właściwą uprawę gleby rozpoczynamy po sprzęcie przedplonu. Sposób jej przeprowadzenia zależy od rodzaju przedplonu i stopnia zachwaszczenia chwastami nasiennymi i rozłogowymi. W naszym rejonie najczęściej spotykanym przedplonem pod ziemniaki są zboża, a więc

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:05)

Więcej…

 

Przygotowanie pola i bulw ziemniaków do sadzenia

Przygotowanie pola do uprawy ziemniaków powinno rozpocząć się już jesienią. W tym okresie wykonujemy nawożenie organiczne obornikiem, co ułatwi nam w okresie wiosennym przygotowanie gleby do sadzenia. Ponadto jesienne stosowanie obornika powoduje jego rozkład w glebie i zwiększa wykorzystanie składników przez ziemniaki. Na glebach średnich i cięższych można również zastosować jesienią nawożenie fosforowo–potasowe, natomiast na glebach lekkich nawożenie mineralne wykonujemy wiosną.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:07)

Więcej…

 

Przeciwdziałanie niedoborom manganu w uprawie zbóż i rzepaku

Plonowanie zbóż i rzepaku zależy od bardzo wielu czynników. Wysokość i jakość plonu determinowana jest m.in. wyborem odpowiedniej odmiany, warunkami siedliskowymi, glebowymi, przebiegiem pogody. Jednak największy wpływ na poziom plonowania ma odpowiednio prowadzona agrotechnika, uwzględniająca ochronę chemiczną roślin, zabiegi ograniczające osypywanie się nasion przed i w trakcie zbioru oraz nawożenie. Najczęściej roślinom dostarcza się makroelementów (azot, potas, fosfor, wapń), nie mniej jednak nie wolno zapominać o dostarczaniu mikroelementów, które także wpływają na kondycję uprawy, a co za tym idzie oddziałują na jakość plonu.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:07)

Więcej…

 

Prawidłowe terminy siania zboża ozimego

Ogólnie przyjmuje się, że jęczmień ozimy powinien być zasiany w drugiej dekadzie września, a pozostałe gatunki w trzeciej dekadzie. Siew pszenicy ozimej można przesunąć bez zbytniego ryzyka na pierwszą dekadę października. Można powiedzieć, że niekorzystny jest zarówno zbyt wczesny wysiew, jak i opóźniony.

Przy wczesnym siewie zboża bardzo ładnie się rozwijają, mając dość wysokie temperatury, lecz coraz częściej atakowane są przez choroby grzybowe lub szkodniki.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:07)

Więcej…

 

Uprawa winorośli od sadzonki

W polskich warunkach klimatycznych kupowanie sadzonek winorośli krótszych niż standardowe 35 centymetrów nie ma sensu. I nie chodzi o przyjęcie się roślin. Te krótsze przyjmą się również. Ale winogrodnik cieszył się nimi będzie jedynie do pierwszych większych mrozów czy do większej suszy.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:08)

Więcej…

 

Jak uzyskać dobre plony z rzepaku

Rzepak to roślina, która bardzo silnie reaguje obniżką plonu na wszelkie zaniedbania uprawowe. Decydujący wpływ na plon mają właściwy i terminowy siew, wiosenna i jesienna pielęgnacja, no i oczywiście przebieg pogody w okresie wegetacji. Na wojewódzki Dzień Pola w roku 2005 wytypowano  wieś Dąbrówka Wlkp., a do uprawy rzepaku zgłosiło się dwóch młodych rolników, których cechuje duża dokładność, precyzja i zaangażowanie oraz pewne doświadczenie w uprawie tego gatunku. Na dwóch polach o powierzchni 4 ha każde zasiano rzepak. Na polu u pana

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:08)

Więcej…

 

Uprawa rzepaku

Rzepak jest bardzo wymagającą rośliną uprawną. Reaguje ujemnie na każdy popełniony błąd agrotechniczny. Już w okresie jesiennym plantacjom rzepaku zagrażają liczne szkodniki i choroby. Do najgroźniejszych można zaliczyć: pchełkę rzepakową, chowacza galasówka, gnatarza rzepakowca, suchą zgniliznę kapustnych. Szkodniki i choroby występujące w okresie jesieni mogą spowodować znaczne szkody, szczególnie jeżeli jesień jest długa i ciepła oraz zmniejszają odporność rzepaku na mrozy.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:09)

Więcej…

 

Zbiór rzepaku ozimego

Zbiór rzepaku ozimego

W całokształcie technologii produkcji rzepaku, duży wpływ na wielkość  plonu, ma prawidłowy termin zbioru nasion. Podczas dojrzewania i zbioru występują bowiem znaczne straty nasion, które powstają przez samoosypywanie bez udziału maszyn (nawet do 100 kg z ha) oraz przez kombajn (od 100 do 450 kg/ha). Wielkość tych strat zależy od warunków pogodowych, odmiany, nasilenia chorób i szkodników oraz ustawienia maszyn do zbioru. Rzepak można zbierać dwuetapowo w fazie dojrzałości technicznej nasion, bądź jednoetapowo w fazie dojrzałości pełnej nasion.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:09)

Więcej…

 

Jeśli rzepak, to jaka odmiana?

Postęp biologiczny w hodowli nowych odmian jest procesem związanym z doskonaleniem cech genetycznych rzepaku, który ma pomóc producentowi w uzyskaniu wysokich plonów o doskonałych parametrach jakościowych, przy jednoczesnym obniżeniu nakładów na przemysłowe środki produkcji. Stąd odmiany rzepaku o dużej wartości gospodarczej i jednocześnie pożądanej reakcji na określone warunki agrotechniczno-przyrodnicze stanowią istotny element produkcji roślinnej i są ważnym czynnikiem kształtującym wielkość i jakość plonu. Podstawowymi kryteriami wyboru odmiany rzepaku do uprawy są: plon nasion, wymagania siedliskowe, wczesność dojrzewania, zimotrwałość, odporność roślin na wyleganie i podatność na choroby.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:10)

Więcej…

 

Uprawa lnu

Uprawa lnu

Len był i jest nadal rośliną cenną pod względem gospodarczym, niemal w 100% wykorzystywaną do celów produkcyjnych.  W Polsce uprawiany jest w trzech województwach: lubelskim, dolnośląskim i na południu województwa lubuskiego. Na terenie województwa lubuskiego w Mycielinie znajduje się gospodarstwo rolne Pana Czesława Towpika, w którym od wczesnych lat osiemdziesiątych (z małymi przerwami) uprawiany jest len. W ostatnich dziesięciu latach powierzchnia lnu w gospodarstwie wahała się od 2 do 5 ha.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:10)

Więcej…

 

Uprawa maku i konopi

Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim


Ogólną powierzchnię przeznaczoną w 2007 roku pod uprawy maku niskomorfinowego ustalono na 7,20 ha,
a pod uprawy konopi włóknistych na 30,00 ha. 
Rejonizację upraw maku niskomorfinowego  w 2007 roku przeznacza się dla gmin: Babimost - 1,00 ha, Świdnica - 0,70 ha, Wschowa - 4,00 ha i Zbąszynek - 1,50 ha. Natomiast konopie włókniste przeznacza się dla gmin: Szlichtyngowa - 15,00 i Wschowa - 15,00 ha.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:10)

Więcej…

 

Uprawa facelii błękitnej w poplonach

Ważniejsze zalecenia agrotechniczne
Po zbiorze rośliny przedplonowej należy wykonać nieco głębszą podorywkę (14-16 cm) i bronowanie. W zależności od żyzności i zasobności gleby należy zastosować przedsiewnie nawożenie fosforowe i potasowe w ilości 40 kg/ha P2O5 i 60 kg/ha K2O. Azot w dawce około 30 kg N/ha najlepiej zastosować po wschodach facelii.
Nasiona facelii wysiewać do 15 sierpnia w ilości 15 kg/ha, siewnikiem z kółkami ugniatającymi na głębokość 1,5 -2 cm, w rzędy o rozstawie 20-25 cm. Następnie pole zwałować i zabronować broną posiewną. Facelię można także wysiewać z innymi gatunkami, np. z

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:11)

Więcej…

 

Poplony ścierniskowe i ozime

Uprawa poplonów ścierniskowych ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, stwarza bowiem możliwość uzyskania dodatkowego plonu zielonki, stanowiącej wartościową paszę dla zwierząt lub masy zielonej na przyoranie. Jest to szczególnie ważne w tym roku, gdyż plony zielonki z pierwszego pokosu traw były znacznie mniejsze niż zwykle. Również plony innych roślin pastewnych będą ograniczone ze względu na suszę. Ponadto skraca się okres pozostawania gleby bez okrywy roślinnej co uniemożliwia jej erozję, zmniejsza straty wody spowodowane parowaniem, a także ogranicza zachwaszczenie. Przyoranie resztek po zbiorze zielonej masy, czy też całego plonu powoduje zwiększenie się w glebie zawartości próchnicy, której jest w glebie coraz mniej. Uprawa poplonów ścierniskowych jest szczególnie zalecana w gospodarstwach z

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:11)

Więcej…

 

Uprawa gorczycy na nasiona

Uprawa gorczycy białej ograniczającej populację nicieni (odmiana Metex). Uprawiana na nasiona może zredukować populację nicieni w glebie powyżej 70%.

Przygotowanie pola pod siew
Po roślinach zbożowych należy wykonać uprawki pożniwne, jak: podorywkę i bronowanie. Jeżeli pojawiają się chwasty ponawiać bronowanie. Obowiązkowo należy wykonać orkę przedzimową. Po roślinach późno schodzących z pola, jak: ziemniaki, poplony ścierniskowe należy wykonać tylko orkę przedzimową na średnią głębokość. Wiosną po obeschnięciu skib należy

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:12)

Więcej…

 

Ustalenie płodozmianu - międzyplony

Co na wiosnę?

Rolnicy często zastanawiają się nad ustaleniem płodozmianu, zwłaszcza gospodarstwa biorące udział w programach rolnośrodowiskowych (międzyplony). Uprawa słonecznika daje możliwość poprawnego zmianowania i uniknięcia uprawy zbóż w monokulturze.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:12)

Więcej…

 

Wiosna na użytkach zielonych

Spadek produkcji rolnej, a przede wszystkim jej wysokiej opłacalności. Spowodowany jest on niezbyt korzystną koniunkturą w rolnictwie, zmniejszeniem pogłowia zwierząt trawożernych. Zrezygnowano z części dobrych pastwisk i łąk na rzecz ich odłogowania lub nadmiernej ekstensyfikacji. A przecież łąki i pastwiska od najdawniejszych lat stanowiły podstawę wyżywienia bydła, owiec i koni. Dostarczały najtańszej pełnowartościowej paszy, która szczególnie w okresie letnim może być jedyną karmą dla bydła.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:13)

Więcej…

 

Przemiennne użytki zielone

Przemienne użytki zielone

Przemienne (krótkotrwałe) użytki zielone to uprawy jednogatunkowe traw i roślin motylkowatych, ale najczęściej ich mieszanek, wprowadzane do polowych płodozmianów na rok do czterech lat, po których następuje powrót jednorocznych roślin uprawnych.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:13)

Więcej…

 

Zielonka z łąk i pastwisk

Czy sama zielonka z łąk i pastwisk wystarczy?

Ponadto zwierzęta przebywając na pastwisku mają zapewniony ruch, dostęp do słońca, co korzystnie wpływa na ich zdrowie i produkcyjność.  Trzeba jednak pamiętać, ze wartość pokarmowa zielonki na pastwisku w ciągu sezonu nie jest jednakowa. Zależy ona od składu gatunkowego runi, stadium rozwoju roślin, żyzności i wilgotności gleby oraz nawożenia i pielęgnacji pastwiska. Największą wartość ma ona w maju i czerwcu.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:13)

Więcej…

 

Odnowa użytków zielonych

Regeneracja użytków zielonych

Prowadzenie hodowli bydła mlecznego i mięsnego w oparciu o trwałe użytki zielone jest najbardziej korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i z punktu widzenia ekonomiki produkcji. Dlatego produktywność łąk i  pastwisk ma niebagatelne znaczenia dla całego procesu produkcji.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:14)

Więcej…

 

Jesień na użytkach zielonych i pastwiskach

Jesień na użytkach zielonych

W krajach starej Europy, gdzie produkcja rolna stoi na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce, użytki zielone są doceniane jako najtańsze źródło pasz. Dążąc do minimalizacji kosztów produkcji mleka  i żywca wołowego nie sposób pominąć znaczenia łąk i pastwisk. Dlatego też wybierając pasze, hodowca musi mieć pełną świadomość o końcowym efekcie swojej działalności, czyli  o pieniądzach, jakie wpłyną na jego konto. Tych środków finansowych będzie znacznie więcej, gdy żywienie będzie racjonalne i jednocześnie najtańsze, czyli oparte o trwałe użytki zielone.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:14)

Więcej…

 

Prawidłowy siew kukurydzy

Ocieplanie się klimatu, jakie notujemy w naszym rejonie oraz mniejsze wymagania glebowe kukurydzy od pszenicy w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu powierzchni jej uprawy w ostatnich latach. Zainteresowanie uprawą kukurydzy dotyczy tej grupy rolników, którzy posiadają możliwości technicznego przeprowadzenia siewu, zbioru i dosuszania ziarna po zbiorze.  Przy uprawie kukurydzy istotnym elementem agrotechnicznym, mającym wpływ na uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu jest terminowe i prawidłowe przeprowadzenie siewu.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:14)

Więcej…

 

Nowe technologie uprawy gleby

Obecnie, przy uprawie i siewie można wyróżnić trzy technologie wykonania tych zabiegów:

Uprawa konwencjonalna – 3-stopniowa z odwróceniem wierzchniej warstwy gleby oraz siew konwencjonalny.

Uprawa konserwująca – bez

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:15)

Więcej…

 

Odkwaszanie gleb

Zasady odkwaszania gleb nawozami wapniowo-magnezowymi

Rozważając możliwości rolniczego wykorzystania nawozów wapniowo-magnezowych, należy wskazać, że są one zaliczane do grupy nawozów przeznaczonych do odkwaszania gleb. Aktualnie udział gleb o odczynie bardzo kwaśnym  i kwaśnym w Polsce przekracza 50% powierzchni użytków rolnych. Zakwaszenie gleb głównie wiąże się z ich kategorią agronomiczną. Przyjmuje się, że około 76% gleb bardzo lekkich i lekkich posiada odczyn bardzo kwaśny i kwaśny. Natomiast w kategorii agronomicznej gleb średnich niskim zakwaszeniem charakteryzuje się mniej aniżeli 50%.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:15)

Więcej…

 

Jak pobierać próby glebowe z pól uprawnych ?

Ocena zasobności gleb w składniki pokarmowe jest ważnym elementem ustalania potrzeb nawozowych roślin. Badanie gleby na zawartość pH, fosforu, potasu i magnezu przeprowadza się w próbach, które powinny reprezentować określoną powierzchnię pól.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:16)

Więcej…

 

Poprawianie żyzności gleb lekkich

Poprawianie żyzności gleb lekkich

Rozważania na temat poprawy żyzności jakiejkolwiek gleby należałoby rozpocząć od postawienia sobie pytania co rozumiemy pod tym pojęciem. Na ten temat powstało już wiele definicji, ale podsumowując je, można całość zawrzeć w stwierdzeniu że:
Żyzność gleby - jest to zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju. Zależy ona od zasobności, budowy profilu glebowego oraz biochemicznych i biofizycznych właściwości całej gleby i poszczególnych jej poziomów genetycznych.

Zmieniony (Środa, 17 Marzec 2010 17:16)

Więcej…

 

RANKING STRON INTERNETOWYCH,darmowe statystyki,fajne i ciekawe strony